logo

سایت شخصی رضا کارگزار

مربی سواد مالی | موسس باشگاه کش فلو | مربی ارشد بازی کش فلو
ceo[a]rezakargozar.com
09363738117

افکار رابرت کیوساکی

هوش مالی یک جریان فکری است که افراد از طریق آن قادر به حل و فصل مسائل مالی شان می شوند.

 

همه انسان ها در وجودشان از نبوغ مالی بهره مند هستند ولی مشکل این است که این نبوغ به خواب رفته و فردی باید بیدارش کند. می گوییم بخواب رفته است چون در فرهنگ و نظام آموزشی ما گفته اند عشق به پول، ریشه همه بدی هاست.

در واقع این عقاید کهنه تشویق‌مان می کند که حرفه ای را یاد بگیریم تا برای بدست آوردن پول کار کنیم و برعکسش را که چکار کنیم که پول برایمان کار کند را به ما یاد نداده اند. این تفکرات به ما یاد داده است که بر روی آینده مان از نظر مالی نگران نباشیم و هیچ کاری انجام ندهیم چون دولت یا شرکتی که برایش کار می کنیم پس از بازنشستگی، رفع نیازهای ما را بر عهده می گیرد.

افراد در دوره پولسازی به روش کیوساکی یاد می گیرند که در دنیای امروزی کاری که باید انجام دهند این است که زندگیشان را صرف خریدن و ساختن دارایی کنند؛ و حال برای اینکه بتوانند این کارها را راحت انجام دهند تا جوان و ثروتمند بازنشسته شوند باید درس هایی که در زیر به آنها از زبان رابرت کیوساکی اشاره می کنم را بپذیرند و اجرا کنند.

درس اول : چرا باید سواد مالی بیاموزیم ؟

هشدار: درست مانند یخچال های قطبی که ذوب می شوند، طبقه متوسط جامعه هم در حال ناپدید شدن است. کشور دارد به جامعه ای تبدیل می شود که فقط دو طبقه اجتماعی دارد. پس به زودی ثروتمند یا فقیر خواهید شد. علت اصلی این فاجعه چیزی جز عدم آموزش های مالی صحیح نیست.

درس دوم : ثروتمندان برای پول کار نمی کنند

پذیرش و درک این مسئله از طرف اکثر افراد بسیار مشکل است. بخاطر پول، افراد فقیر که قطعا ذهنیت فقیری دارند، کار نمی کنند مگر برای پول. این همان دلیلی است که اکثر افراد نمی توانند کارآفرین های موفقی باشند.

افراد ثروتمند هم برای پول کار می کنند اما به شیوه ای متفاوت. این افراد برای ساختن یا خریدن یک دارایی کار می کنند و بعد از آن، دارایی ها برایشان تولید پول می کنند. شما به عنوان یک کارآفرین یا سرمایه گذار گاهی اوقات ممکن است سالها سودی دریافت نکنید. چیزی که یک فرد با ذهنیت حقوق ماهانه قادر به انجام آن نیست. در واقع جزء ارزش های درونی‌شان نیست.

درس سوم: سرتان به کسب و کار خودتان باشد

شما در دنیای اقتصادی بر اساس ارزش ها و نگرش های درونی‌تان در ۴ گروه اقتصادی قرار می گیرید:

کارمندی – خویش فرما – کسب و کارهای بزرگ – سرمایه گذاران

شما برای اینکه بتوانید از چرخه دورانی زندگی خلاص شوید، باید بتوانید تفاوت بین یک شغل و کسب و کار را درک کنید و در کنار شغلی که دارید، زمانی را صرف ساختن کسب و کار خود کنید.

درس چهارم : برای یادگرفتن کار کنید نه برای پول!

اکثر افراد فقیر تمرکزشان را روی ستون درآمدهایشان می گذارند. توصیه رابرت کیوساکی به جوانان این است که بجای اینکه برای کسب درآمد به دنبال شغل باشند، برای کسب مهارت و آموزش در تعقیب کار باشند.

شما برای اینکه بتوانید درس سوم را اجرایی کنید و موفق شوید، باید و باید مهارت فروش و رهبری را فرا بگیرید. متاسفانه در جامعه امروز به دلیل اینکه تحصیلکرده های به ظاهر روشنفکر، خودشان را بالاتر از فروشنده ها و بازاری ها می دانند، جوانان نمی توانند تصمیم درست را در مورد این نوع مهارت ها داشته باشند.

طراحی سایت